วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญเปิดไร่ต้อนรับศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญเปิดไร่ต้อนรับศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเข้าศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการสถานที่ การเก็บรักษาและควบคุมการใช้ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 (กัญชา) เพื่อประโยช์ทางการแพทย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ไร่เพียงกัญ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แชร์แบ่งปัน
Message us