วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ ปลูกและครอบครองกัญชาได้แล้ว

วันนี้ 18 มิ.ย 2564 ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ประธานวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ ได้ให้การต้อนรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ของทางราชการ การแพทย์หรือเพื่อศึกษาวิจัยจังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ พิจารณาพื้นที่ขออนุญาตผลิต(ปลูก)และครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่สะบายดีบ้านสบคำ และ พื้นที่ขออนุญาตฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการพื้นที่ขออนุญาต ฯของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงรายร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ

ต้องบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นสถานที่ที่ได้คุณภาพอย่างแท้จริง ภายหลังผลการประเมินได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาฯ

ในการนี้ ผู้บริหารทุกท่านได้ยังได้รับศีลจาก พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ซึ่งได้ให้ศีลให้พร ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาวเชียงราย

แชร์แบ่งปัน
Message us