สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายหารือส่งเสริมการปลูกกัญชา ณ ไร่เพียงกัญ

3 ธ.ค. 64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ร่วมกับ ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ประธานวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ, นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง,แพทย์รพ.สต.ในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ต.ป่าซาง หารือความร่วมมือในการส่งเสริมการปลูกกัญชาในพื้นที่ และการพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ไร่เพียงกัญยินดีที่จะช่วยให้ชาวบ้านฐานรากสามารถมีองค์ความรู้การปลูกกัญชาเพื่อส่งประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

แชร์แบ่งปัน
Message us