เชียงราย พร้อมยื่นขอรับใบอนุญาต “ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

ฉลุย “ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เชียงรายพร้อมยื่นขอรับใบอนุญาตในการผลิต(ปลูก) และครอบครอง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังคณะกรรมการมีมติ ผ่านเกณฑ์ ให้คะแนน 90 คะแนนเต็ม เข้าตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ สถานที่ รักษาความปลอดภัย การรักษา และด้านการควบคุมการใช้ ตามมาตรฐานในปลูก และเก็บเกี่ยวที่ดี” ก่อนส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ฟรี

8 ก.พ.64 เวลา 14.00 น. ณ ไร่เพียงกัญ หมูที่ 10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงราย เป็นประธานในการประชุม และตรวจสอบสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกและครอบครอง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (เฉพาะกัญชา) ตามโครงการความร่วมมือ “ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ฟรี ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย กับ วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ โดยมี นายกสิณพจน์ ฟูเจริญกัลยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ประธานวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ ให้การต้อนรับ

ซึ่งในการตรวจสอบพื้นที่ฯ ในครั้งนี้ยังมี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พ.ต.ท. กุศลพันธุ์ สิงห์ใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นางสาวรัตติกาล คำมามุง ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย นายวุฒิชฑฌ์ แก้วใส ผู้แทน นายอำเภอแม่จัน นายยศพงศ์ ตุลาชม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร. นายเกียรติชัย สุภามณี ผู้แทน หัวหน้างานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชียงราย และ นายพลสินธุ์ เขจร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมและร่วมตรวจสอบสถานที่ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ประธานวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิตในครั้งนี้ มีผลที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ที่โครงการดังกล่าว “ผ่านเกณฑ์” คะแนน 90 คะแนน จาก 90 คะแนน ร้อยละ 100% เต็ม จากคณะกรรมการที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ซึ่งมี 4 ด้านได้แก่ ด้านสถานที่ โดยทำการปลูกกัญชาในโรงเรือนกรีนเฮ้าส์แบบตาข่าย พื้นที่ขนาด 72 ตรม. ด้านรักษาความปลอดภัย โดยได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในโรงเรียนเพาะปลูกตลอดจนรอบๆสถานที่เพาะปลูก มีการแสกนลายนิ้วมือเข้าออก สำหรับผู้ ได้รับอนุญาต และ รปภ. ตลอด 24 ชม. ด้านการรักษา ได้จัดเตรียมห้องนิรภัย ห้องเฉพาะหรือตู้เก็บในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนอื่นๆของกัญชา และด้านการควบคุมการใช้ จะดำเนินมาตรฐานในปลูก และเก็บเกี่ยวที่ดี”

“การปลูกจะปลูกปีละ 2 รอบๆละ 50 ต้น รวมทั้งหมด 100 ต้น สำหรับการปลูกจะปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 120 เมล็ด สำหรับการปลูกในโครงการฯ และจะนำช่อดอกแห้งและใบแห้งที่ได้นำส่งมอบเข้าคลังกัญชากลางของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดปทุมธานี ฟรี” ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าว

cr.ภาพ /ข่าว นางจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี
https://www.chiangrainews.net/2021/02/20645/

แชร์แบ่งปัน
Message us