ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ
รหัสทะเบียน : 6-57-01-07/1-0028
ที่อยู่ : 415 หมู่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
อีเมล : info@pianggan.com
โทร : 080-256-6144

เส้นทาง Google Map
https://goo.gl/maps/QHKtmFX54JZSTf4bA

แชร์แบ่งปัน
Message us